Bordeaux

 

Wine search

Wine Type

Grape Variety

Fine Wine

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Wines

Thương Hiệu

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Mạnh mẽ Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Thịt heo,

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Mạnh mẽ Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo,

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Khai vị

Origin: Loire Valley

Grape varieties: 100% Chardonnay

Food matches: Aperitif, dessert, Best enjoyed well-chilled, between 4 - 6°C