Riedel

 

Vinum XL Cabernet Sauvignon 6416/00

  • Country: Updating »» Region: Updating
  • Wine Type: Updating
  • Grape Variety: Updating
  • Updating
  • Updating
  • Updating
  • Updating
Mã sản phẩm: 6416/00 Chiều cao: 265 mm Thể tích: 960 ccm Kích thước: Thiết kế: 2008 Mã sản phẩm: 6416/00 Chiều cao: 265 mm Thể tích: 960 ccm Kích thước: Thiết kế: 2008