Riedel

 

Vinum Extreme Riesling/Sauvignon Blanc 4444/05

  • Country: Updating »» Region: Updating
  • Wine Type: Updating
  • Grape Variety: Updating
  • Updating
  • Updating
  • Updating
  • Updating
Mã sản phẩm: 4444/05 Chiều cao: 240 mm Thể tích: 460 ccm Kích thước: Thiết kế: 2000 Mã sản phẩm: 4444/05 Chiều cao: 240 mm Thể tích: 460 ccm Kích thước: Thiết kế: 2000