Riedel

 

Vinum XL Vintage Champagne Glass 6416/28

  • Country: Updating »» Region: Updating
  • Wine Type: Updating
  • Grape Variety: Updating
  • Updating
  • Updating
  • Updating
  • Updating
Mã sản phẩm: 6416/28 Chiều cao: 250 mm Thể tích: 340 ccm Kích thước: Thiết kế: 2008 Mã sản phẩm: 6416/28 Chiều cao: 250 mm Thể tích: 340 ccm Kích thước: Thiết kế: 2008