Ly Pha Lê

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Vang Cao Cấp

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Rượu Vang

Thương Hiệu

Mã sản phẩm: 6416/40 Chiều cao: 105 mm Thể tích: 374 ccm Kích thước: Thiết kế: 2012
Mã sản phẩm: 6416/80 Chiều cao: 115 mm Thể tích: 200 ccm Kích thước: Thiết kế: 1991
Mã sản phẩm: 6416/60 Chiều cao: 166 mm Thể tích: 240 ccm Kích thước: Thiết kế: 1991
Mã sản phẩm: 6416/71 Chiều cao: 183 mm Thể tích: 170 ccm Kích thước: Thiết kế: 1998
Mã sản phẩm: 6416/18 Chiều cao: 153 mm Thể tích: 840 ccm Kích thước: Thiết kế: 1998
Mã sản phẩm: 6416/37 Chiều cao: 184 mm Thể tích: 270 ccm Kích thước: Thiết kế: 2008
Mã sản phẩm: 6416/43 Chiều cao: 164 mm Thể tích: 360 ccm Kích thước: Thiết kế: 2012