St Emilion

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Fine Wines

Thương Hiệu

GC, St Emilion Bordeaux Blend

1er GCC "B", St Emilion Bordeaux Blend

1er GCC "A", St Emilion Bordeaux Blend

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Mạnh mẽ Quốc gia: Rượu Vang Pháp - RIGHT BANK Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo,