Philipponnat

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Vang Cao Cấp

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Rượu Vang

Thương Hiệu

VARIETY: 65% Pinot Noir, 35% Chardonnay

VINTAGE: 2000

COUNTRY: France

MAIN: Alcohol 13%

CHARACTERISTICS: Aged 10 years

APPELLATION: Champagne

PRESENTATION: 75cl

DRINKING TEMPERATURE: 8° C

VARIETY: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay

VINTAGE: 2004

COUNTRY: France

MAIN: Alcohol 12%

CHARACTERISTICS: Aged 5-7 years

APPELLATION: Champagne

PRESENTATION: 75cl

VARIETY: 100% Chardonnay

VINTAGE: 2006

COUNTRY: France

MAIN: Alcohol 12%

CHARACTERISTICS: Aged 5-7 years

APPELLATION: Champagne

PRESENTATION: 75cl

VARIETY: 65% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot Meunier

VINTAGE: NV

COUNTRY: France

MAIN: Alcohol 12%

CHARACTERISTICS: Aged 3 years

APPELLATION: Champagne

PRESENTATION: 75cl