Vacu Vin

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Vang Cao Cấp

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Rượu Vang

Thương Hiệu

Mã sản phẩm: V40SG2EBK Thể tích: 40 chai Kích thước: 820 x 595 x 573mm Cân nặng: 44kg
Mã sản phẩm: V30SGMEBK Thể tích: 32 chai Kích thước: 830 x 493 x 590mm Cân nặng: 44kg
Mã sản phẩm: V40SGEBK Thể tích: 40 chai Kích thước: 820 x 595 x 573mm Cân nặng: 44kg
Mã sản phẩm: V30SGME Thể tích: 32 chai Kích thước: 830 x 493 x 590mm Cân nặng: 44kg