Khác

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Fine Wines

Thương Hiệu

ZWILLING J.A. Henckels Sommelier Accessories 3-pc Stainless Steel Wine Vacuum Pump & Stopper Set
ZWILLING J.A. Henckels Sommelier Accessories Stainless Steel All-in-One
ZWILLING J.A. Henckels Sommelier Accessories Stainless Steel Foil Cutter
ZWILLING J.A. Henckels Sommelier Accessories Stainless Steel Waiter's Corkscrew
ZWILLING J.A. Henckels Sommelier Accessories Classic Waiter's Corkscrew with Micarta Handle
ZWILLING J.A. Henckels Sommelier Accessories 4-pc Sommelier Stainless Steel Wine Tool Set
ZWILLING J.A. Henckels Sommelier Oxipour Wine Pourer & Stopper

Mã sản phẩm: V40SG2EBK Thể tích: 40 chai Kích thước: 820 x 595 x 573mm Cân nặng: 44kg

Mã sản phẩm: V30SGMEBK Thể tích: 32 chai Kích thước: 830 x 493 x 590mm Cân nặng: 44kg

Mã sản phẩm: V40SGEBK Thể tích: 40 chai Kích thước: 820 x 595 x 573mm Cân nặng: 44kg

Mã sản phẩm: V30SGME Thể tích: 32 chai Kích thước: 830 x 493 x 590mm Cân nặng: 44kg