Vang Cao Cấp

 

CVNE Imperial Gran Reserva

  • Quốc Gia: Tây Ban Nha - Fine wine »» Vùng Miền: Rioja
  • Loại Rượu: Vang Đỏ
  • Giống Nho: Other Red
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo