Riedel

 

Escargot 2011/02

  • Quốc Gia: Đang cập nhật »» Vùng Miền: Đang cập nhật
  • Loại Rượu: Đang cập nhật
  • Giống Nho: Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
Mã sản phẩm: 2011/02 Chiều cao: 150 mm Thể tích: 1400 ccm Kích thước: W375 Thiết kế: 2011 Mã sản phẩm: 2011/02 Chiều cao: 150 mm Thể tích: 1400 ccm Kích thước: W375 Thiết kế: 2011