Vang Cao Cấp

 

Henri Gouges Nuits Saint Georges Les Vaucrains

  • Quốc Gia: Burgundy - Fine wine »» Vùng Miền: Nuits-St Georges
  • Loại Rượu: Vang Đỏ
  • Giống Nho: Pinot Noir
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • Đang cập nhật

Pinot Noir 1er Cru