Hermitage 4100/30

Hermitage 4100/30

Mã sản phẩm: 4100/30

Chiều cao: 265 mm

Thể tích: 590 ccm

Kích thước:

Thiết kế: 2008

Compare