Vintage Champagne Glass 4100/28

Vintage Champagne Glass 4100/28

Mã sản phẩm: 4100/28

Chiều cao: 262 mm

Thể tích: 330 ccm

Kích thước:

Thiết kế: 2008

Compare