Barton Guestier

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Vang Cao Cấp

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Rượu Vang

Thương Hiệu

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Mạnh mẽ Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Thịt heo,
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Mạnh mẽ Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo,
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Mạnh mẽ Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Nhẹ nhàng Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, Tráng miệng, Khai vị
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Khai

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Khai vị

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Mạnh mẽ Quốc gia: Rượu Vang Pháp - BARTON & GUESTIER Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,

Origin: Loire Valley

Grape varieties: 100% Chardonnay

Food matches: Aperitif, dessert, Best enjoyed well-chilled, between 4 - 6°C