CVNE

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Vang Cao Cấp

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Rượu Vang

Thương Hiệu

85% Tempranillo, 10% Graciano 5% Mazuelo

85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo