De La Vougeraie

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Fine Wines

Thương Hiệu

Một gia đình với bộ sưu tập các vườn nho lịch sử, uy tín nhất ở Burgundy, công việc làm rượu ở đây luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc canh tác hữu cơ và Biodynamic. Trung thành với nguồn gốc và các giá trị truyền thống của Burgundy, Vougeraie tôn vinh lịch sử và mối liên kết không thể tách rời của rượu vang Burgundy từ thời xa xưa.

===

A family estate uniting a collection of the most prestigious, historical vineyards in Burgundy, the winery strictly adheres to organic and Biodynamic farming in order to achieve a balance between the earth, the plant and humanity, with the goal of drawing the best from the terroir. Faithful to its origins in the Cistercian traditions that defined Burgundy, Vougeraie honors the inseparable bond of wine and Burgundy since time immemorial.