Trapiche

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Vang Cao Cấp

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Rượu Vang

Thương Hiệu

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Mạnh mẽ

Quốc gia: Rượu Vang Argentina - TRAPICHE

Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Nhẹ nhàng Quốc gia: Rượu Vang Argentina - TRAPICHE Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, Khai vị

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị Vang Trắng, Mạnh mẽ

Quốc gia Rượu Vang Argentina - TRAPICHE

Rượu vang & thực phẩm Hải sản, Khai vị

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính

Quốc gia: Rượu Vang Argentina - TRAPICHE

Ruợu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Argentina - TRAPICHE Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính

Quốc gia: Rượu Vang Argentina - TRAPICHE

Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính

Quốc gia: Rượu Vang Argentina - TRAPICHE

Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,

Color, Body & Flavor: White, Medium

Country: Rượu Vang Argentina - TRAPICHE

Food: Seafood, Aperitif

Color, Body & Flavor: White, Light

Country: Rượu Vang Argentina - TRAPICHE

Food: Seafood, Aperitif