Chile

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Vang Cao Cấp

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Rượu Vang

Thương Hiệu

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Chile - ERRAZURIZ Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Khai vị
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Chile - ERRAZURIZ Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Chile - ERRAZURIZ Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Chile - ERRAZURIZ Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Khai vị

Denomination of Origin: Aconcagua Costa

Composition: 100% Chardonnay

Alcohol: 13,5% v/v

pH: 3,10

Total Acidity: 6,50 gr/l (tartaric acid)

Residual Sugar: 1,60 gr/l

Denomination of Origin: Aconcagua Valley

Composition: 85% Cabernet Sauvignon | 10% Petit Verdot | 5% Cabernet Franc

Alcohol: 14,0% v/v

pH: 3,58

Total Acidity: 5,9 g/l (tartaric acid)

Residual Sugar: 2,34 g/l


Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Chile - ERRAZURIZ Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Chile - ERRAZURIZ Rượu vang & thực phẩm: Tráng miệng, Khai vị
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Chile - ERRAZURIZ Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, Khai vị
Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Chile - ERRAZURIZ Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Khai vị