Ay

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Vang Cao Cấp

Riedel

Phụ Kiện Rượu Vang

Rượu Vang

Thương Hiệu

VARIETY: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay

VINTAGE: 2004

COUNTRY: France

MAIN: Alcohol 12%

CHARACTERISTICS: Aged 5-7 years

APPELLATION: Champagne

PRESENTATION: 75cl

Blend:

. Chardonnay : 52%

. Pinot Noir : 48%

The villages: Aÿ‐Champagne, Bouzy,Verzy Chouilly, Cramant, ….

Time spent in the cellars before disgorging: minimum 10 years

Dosage: extra‐brut (5 g/l)