Pessac Leognan

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Fine Wines

Thương Hiệu

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Trắng, Trung tính Quốc gia: Rượu Vang Pháp - LEFT BANK Rượu vang & thực phẩm: Hải sản, , Thịt heo,

Màu sắc, Đặc tính & Mùi vị: Vang Đỏ, Mạnh mẽ Quốc gia: Rượu Vang Pháp - LEFT BANK Rượu vang & thực phẩm: Thịt bò, Thịt heo, Thịt cừu,